Entradas

Mostrando entradas de octubre, 2011

POETAS JAPONESES

SHIMAZAKI TOSON

MITSUHASHI TAKAJO

NAKAMURA TEIJO

NANAO SAKAKI

MASAOKA SHIKI

ISHIDA HAKYO

FUJIWARA NO TEIKA

ABE NO NAKAMARO

OTOMO NO TABITO

KAKINOMOTO NO HITOMARO

FUYUHIKO KITAGAWA

KATZUE KITAZONO

DYUNZABURO NISHIWAKI

SANKICHI TOOGUE

MASAO NAKAGUIRI