JOAQUIM RUYRA


Oms (Gerona) España, 1858 - Barcelona, 1939UNA GUSPIRA 

De la vida
beneïda
pel Senyor
n’és eixida
l’esquisida
flor d’amor.
Llucifer
no’n sent pler;
seva, hi tira
vil guspira.
I el foc creix
i d’ell neix
una fúria:
la Luxúria.

UNA CHISPA


De la vida
bendita
por el Señor
es salida
el esquisida
flor de amor.
Lucifer
no'n siendo sus anchas;
suya, tira
vil chispa.
Y el fuego crece
y de él nace
una furia:
la Lujuria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario